Hedin Bøseter Strønen

Kinfolk Guardian of the Caern

Description:
Bio:

Hedin Bøseter Strønen er Naturoppsyn på Statens Naturoppsyn Os. SNO Os har ansvaret for Oselvvassdraget. Han har kontor på Sentrumskvartalet, men er som regel til skogs der han traskar rundt og ergrar seg over fotturistar. Hedin er ein den siste lokale Kinfolk, og har arva oppgåva med den heilage oppgåva med å beskytta (og skjula) dei gamle åndelege stadane i bygda. Dette gjer han mellom anna med å få hjelp av åndar til å flytte stiar, og diverse geriljataktikk. Han oppholder seg mykje i ei gammal koie i Bjørndalen, som ligg mellom Hegglandsdalen og Gåssand, som også er kor slekta hans kjem frå (Bøsetra).

Hedin har kun ein gammal og skral far han tek vare på (Ward), ein sur, vemmeleg og ganske rasistisk vriompeis som nektar å ta inn på Lurane, men insisterer på å bu på familiegarden i Strøno. Det er sjølvsagt frå morssida at Hedin er Garou, faren er ikkje Kinfolk.

Hedin Bøseter Strønen

Werewolf: Vestland jbq jbq